В съвременното строителство дограмата ни предпазва от шум и прах, проветрява по най-блогоприятния начин жилището ни, допуска повече светлина и въздух в нашия дом, давайки ни уют, добро настроение и повече комфорт.

Колкото и голям да е избора днес от профили, има ясни и определени изисквания, които трябва да се покрият от новите ни прозорци за да бъде избора ни оптимален:

 

1/ осветеност и слънцезащита – всяко помещение трябва да подходящо осветено и да пропуска достатъчно слънчева светлина. В съвременният дизайн се използват все по-големи стъклени повърхности, което изисква прозорци с високо съпротивление и усилена топлоизолация
2/ топлоизолация
3/безопасност /лесна експлоатация, защита при взлом, вятърозащитеност/
4/ оптимален избор цена качество и дълъг живот на дограмата - PVCпрофилите имат срок на експлоатация 40 години, алуминият напрактика е вечен,уплътненията им имат живот 10 години, и от 10 до 20 стъклопакетите.
5/ Привлекателен външен вид съобразен с личните ни предпочитания и естетически ценности
През прозорците се губи повече от 50% от топлината на жилището ни, затова първото условие  е дограмата да изолира много добре от студа и летните горещини. Трябва да отговаря на всички съвременни изисквания за  топлоизолация, въздухонепроницаемост, ветронепроницаемост, звукоизолацияТова се постига с поне пет камерен 70 мм PVC профил или 80мм алуминиев с широк термомост и всички необходими двойно ектрудирани уплътнения към тях и широк троен стъклопакет с енергийни стъкла. Обковът също е важен за доброто уплътняване на отваряемата част в прозореца. Съвременните тенологии постигат оптимални резултати с PVC обков.
  Въпреки  добрата изолация е важно прозорците ни да дават и добър въздухообмен за да се избегне конденз, мухъл , и най-вече вредата на здравето ни от застоял въздух. Тук влизаме в противоречие с нуждите от повишена топлоизолация и приитока на свеж въздух. Решението на този проблем се осигурява с използването на системи за самовентилация през канали в камерите на профилите , чрез вградени в профилите специални климатични клапани или чрез новия Active Pilot – Comfort – успоредно изнасяне на крилото.
Прозорците са слабо звено освен за топлоизолацията и за изолирането от външния шум. За да задоволи тази нарастваща нужда, съвременната строителна индустрия реновира непрекъснато производството на стъкло и осигурява напълно широк спектър на различни по дебелина и вид стъкла. При употреба на троен стъклопакет в дограмата с различни дебелини на стъклата и междукамерните  пространства се постига много добра звукоизолация, както и с внасянето на дебели 6,8мм триплексни стъкла ( слепени със смола помежду им 3,4мм стъкла) в стъклопакета. Те допълнително дават по-голяма безопасност с намаляне риска от чупене, проникване  и порязване на стъклото. и.
В крайна сметка можем да кажем , че и ПВЦ и алуминия и дървото са достатъчно добри, стига да са съобразени с нашия конкретен случай и да са качествено изпълнени.