RENOVAL

ОБРЪЩАНЕ НА ДОГРАМАТА

ОБРЪЩАНЕ
Защо е наистина важно да обърнем (измажем, завършим) стената към прозореца на новата дограма?
Подмяната на дограмата почти винаги е продиктувано от желанието да спестим енергия изразходвана за отопление или охлаждане на дома. Сама по себе си тази дейност отговаря на очакванията ни за спестяване, само когато целия процес е завършен. Тоест , освен че поставяме нова, с по – добри характеристики дограма, ние я „Обръщаме” по правилата – спазвайки строителните норми /застъпване на дограмата, достатъчно място за перваз, топлоизолация, прави, естетически прегледни линии./

„Обръщането” е процес, в който завършваме стената и я свързваме , както отвътре , така и отвън към новата дограма. Съществуват различни начини за обръщане според строителния материал, който използваме:
Във всички случаи обаче,товае важно да се извърши и то възможно най –скоро след инсталацията на новата дограма. Само така би се получил ефекта на изолацията и не биха се компроментирали характеристиките на дограмата, която сме избрали
Когато не сме”Обърнали” своевременно новата си дограма или сме го направили не профисионално е с некачествени или несъобразени с конкретния случай материали, последиците не са никак приятни:
Именно по тези причини ние в Реновал смятаме, че не можем да ви инсталираме нова дограма, без да завършим целия процес.
Ние ще Ви дадем напълно завършен продукт.
Запитване