RENOVAL

ВИДОВЕ СТЪКЛОПАКЕТИ

Двойни стъклопакети от 20 до 32мм
Тройни стъклопакети 32-50 мм
Вид 

стъклопакет

Размер

Бяло

/4/

Бяло

/4/

Бяло

/4/

Високо-

енер-

гийно

/4/

Високо-

енер-

гийно

/4/

Високо-

енер-

гийно

/4/

Високо-

енер-

гийно

/4/

Високо-

енер-

гийно

/4/

Високо-

енер-

Гийно

/4/

  Ниско-емисий-

но/4/

Високо-

енер-

гийно

/4/

Ламини-

рано/4/

Бяло

/4/

Бяло

/4/

Бяло

/4/

Бяло

/4/

Бяло

/4/

        Ниско-емисий-но/4/ Ниско-емисий-

но/4/

Ниско-емисий-

но/4/

Ниско-

емисий-

но/4/

Бяло

/4/

Размер(мм) 4 24 24 24 34 36 40 51 32
Ug – коеф

с газ аргон

W/m2K

5,8 1,1 1 1,1 0,7 0,7 0,6 0,6 1,1
Rw Шумоизолация dB 23 31 31 35 35 35 35 35 35
Пропускане

на UV лъчи %

69,3 33,9 24,9 2,7 15,3 15,3 15,3 15,3  
Светло

пропускслив%

89,7 79,3 66,2 65,7 59,6 59,4 59,6 59,6 73
Външно отразяване

на светлината%

8,1 11,9 26,4 26,4 28,6 28,6 28,6 28,6 30
Соларен фактор% 86,3 61,5 42,4 42,2 38,3 38,3 38,3 38,2 41
Запитване