RENOVAL

ВИДОВЕ СТЪКЛА

Енергийни стъкла
Нискоемисийно стъкло
Нискоемисийно стъкло (Low-E)- е флоатно стъкло със специално прозрачно, твърдо или меко нискоемисийно покритие (метален окис), като винаги се поставят от вътрешната стена на стъклопакета към помещението. При вграждането им в стъклопакет сеповишава топлинната изолация на стъклопакета и се изравнява близо до тази на PVC профила, като по този начин не се получава конденз и по самите стъкла.
Вид стъклопакет

Размер

Бяло/4/ Бяло/4/ Бяло/4/ Високо-

енер-

гийно/4/

Високо-

енер-

гийно/4/

Високо-

енер-

гийно/4/

Високо-

енер-

гийно/4/

Високо-

енер-

гийно/4/

Високо-

енер-

Гийно/4/

  Ниско-емисий-

но/4/

Високо-

енер-

гийно/4/

Ламини-

рано/4/

Бяло/4/ Бяло/4/ Бяло/4/ Бяло/4/ Бяло/4/
        Ниско-емисий-

но/4/

Ниско-емисий-

но/4/

Ниско-емисий-

но/4/

Ниско-

емисий-

но/4/

Бяло/4/
Размер(мм) 4 24 24 24 34 36 40 51 32
Ug – коеф

с газ аргон

W/m2K

5,8 1,1 1 1,1 0,7 0,7 0,6 0,6 1,1
Rw Шумоизолация dB 23 31 31 35 35 35 35 35 35
Пропускане

на UV лъчи %

69,3 33,9 24,9 2,7 15,3 15,3 15,3 15,3  
Светло

пропускслив%

89,7 79,3 66,2 65,7 59,6 59,4 59,6 59,6 73
Външно отразяване

на светлината%

8,1 11,9 26,4 26,4 28,6 28,6 28,6 28,6 30
Соларен фактор% 86,3 61,5 42,4 42,2 38,3 38,3 38,3 38,2 41
Високоенергийно стъкло
Високоенергийното стъкло съчетава характеристиките на нискоемисийно и слънцезащитно стъкло. Монтира се от външната страна на стъклопакета. Покритието е многослойно, включващо пластове от различни благородни метали. Металният слой се полага едностранно чрез катодно бомбардиране. Това покритие е с ниска проводимост и с двойно свойство: отразява високочестотната инфрачервена радиация, характерна за топлинната енергия и същевременно отразява голяма част от слънчевата енергия. Стъклото е ефективно във всички сезони. През лятото разходите за охлаждане намаляват с най-малко 40%, а през зимата разходите за отопление намаляват наполовина, в сравнение с обикновен стъклопакет.
Слънцезащитни стъкла
Предлагаме слънцезащитни стъкла: Stopsol, Tentesol, Stopray, Cool-Lite
Благодарение на специалното си покритие, слой от метални оксиди нанесен върху повърхността, този вид стъкла отразяват до 2/3 от топлината на слънчевия спектър, като оставят помещението хладно без да го затъмяват. Слънцезащитното стъкло се използва за единично остъкляване и за остъкляване със стъклопакет, монтирано отвън на помещението. Слънцезащитните стъкла ограничават постъпването в помещението на късовълнова слънчева радиация, като така намаляват общия топлинен товар. По този начин се предотвратява акумулирането на топлина, като се намаляват шансовете за прегряване и се облекчава работата на климатичната инсталация. Въпреки ограничаването на проникващата топлина, слънцезащитните стъкла осигуряват добра естествена осветеност. Голяма част от тях пропускат 60-70% от светлината и едва 30-35% от инфрачервените лъчи.

Подходящо за остъкляване на високи и средновисоки офис-сгради с големи стъклени фасади и покриви за зимни градини.

Колкото по-ниски са стойностите на коефициента на топлопреминаване U ,толкова по- малки са топлинните загуби и разходите за отопление.

Колкото по- нисък е соларния фактор, толкова по- малки разходи за климатизация през летните месеци
Шумоизолационни стъкла
За подобряване на шумоизолацията на стъклопакета се препоръчва:
Пожароустойчиви стъкла
Противовзломни стъкла
Ламинирани стъклa (триплекс) комбинация от различни дебелини и цветове. Получава се, чрез слепване на два или повече листа флоатно стъкло с PVB смола или фолио. PVB слоя придава на триплекса по-висока устойчивост, шумоизолация, подобрява звукоизолиращите свойства и освен това спира 99% от преминаващата ултравиолетова светлина. Междинният слой задържа двата листа стъкло, свързани дори след счупването им.

Къде се използва? - остъкляване на сгради, витрини, стълбищни парапети и парапети на ескалатори, остъкляване на балкони, стъклени подове и площадки на стълбища, съставни части на мебели и маси, всички видове външно ограждане със стъкло, остъкляване на сгради, намиращи се в шумните зони до летищата, бронирани стъкла, стъклени покриви, остъкляване на помещения в банки.
Стъкло:
Звукоизолация:
Кант:
Закаленото стъкло
Представлява нормално стъкло преминало през термичен процес на закаляване, като стъклото се нагрява до 700 градуса в пещ, след което бързо се охлажда. Тази обработка на стъклото увеличава механичната якост на удар и натиск, неравномерните натоварвания, температурни колебания и др. Естествените пукнатини във флоатното стъкло силно се разреждат и се изтеглят към краищата, затова то задължително се кантира , поради високака чупливост в краищата. Закаленото стъкло може да се познае като се гледа под определен ъгъл, при който ясно се виждат петна с цветни отенъци на дъгата и това са така нар. нютонови кръгове.

Напълно закаленото стъкло е от 4 до 5 пъти по-здраво от не закалено стъкло на същата дебелина. Използването на закалено стъкло в обществени сгради гарантира безопасността на хиляди служители, които работят там. При силен или рязък удар се нарушава равновесието на слоевете, закаленото стъклото се разпада на малки безопасни частици, които нямат остри ръбове и не порязват, което значително намалява вероятността от наранявания и ако има такива, то те са повърхностни. Това свойство и тази характеристика на закаленото стъкло ги прави безопасни стъкла.

Приложения: Врати и витрини,стъклени стени, фасади, капандури, прозорци, паравани, парапети, мебели, игрища, телефонни кабини и др.
Орнаментни стъкла
Витражи
Стъклопакет
Запитване