KBE 70

Прозорци от KBE System 70 -системи за прозорци и врати

Ефективна топлинна изолация и многообразие в дизайна

С тази система Вие инвестирате кбе 70сравнително малко заради ниската й цена , но получавате достатъчно добра топлоизолация, звукоизолация, защита от взлом и климатични промени, завършен облик на дизайна на вашия дом. Може да избирате между различни форми, цветове, дървесни имитации и дизайнерски крила .
Добрата топлоизолация осигурява приятен климат в жилището – особено, когато навън има буря или вали сняг.
Вашите предимства накратко:
 • KBE System 70 -системи за прозорци и врати,ефективна топлинна изолация и многообразие в дизайна.                                                                    Коефициент на топлопреминаване 1,3 W/(m?K).                                         Профили с фабрично екструдирани PCЕ уплътнители
 • Цени Реновал pdf