ЕТЕМ Е-75 с прекъснат термомост

E 75E 75_CLOSER_9006

 

  • Елегантна права визия  с монтажна ширина 75 мм
  • Широк прекъснат термомост
  • Коефициент на топлопреминаване Uf – 1.1 W/m2K
  • Профилите от система Е-75 са произведени в сътветствие с изискванията на стандарти : ЕN 573, EN 755, EN 12020
  • Екструдирани ъглови сглобки , пресовани с ъглонабивна машина, позволяващи изключителна якост на връзките
  • Коекструдиран централен уплътнител за по-добра топлоизолация, отводняване и въздухопропускливост2014-май 2015 286