Енергийни коефициенти на стъклопакетите

Вид стъклопакет Размер Бяло/4/ Бяло/4/ Бяло/4/ Високо-енер-
гийно/4/

Високо-енер-
гийно/4/

Високо-енер-
гийно/4/

Високо-енер-
гийно/4/

Високо-енер-
гийно/4/

Високо-енер-Гийно/4/
Ниско-емисий-но/4/ Високо-енер-
гийно/4/

Ламини-рано/4/ Бяло/4/ Бяло/4/ Бяло/4/ Бяло/4/ Бяло/4/
Ниско-емисий-но/4/ Ниско-емисий-но/4/ Ниско-емисий-но/4/ Ниско-емисий-но/4/ Бяло/4/
Размер(мм) 4 24 24 24 34 36 40 51 32
Ug – коеф с газ аргон W/m2K 5,8 1,1 1 1,1 0,7 0,7 0,6 0,6 1,1
Rw Шумоизолация dB 23 31 31 35 35 35 35 35 35
Пропускане на UV лъчи % 69,3 33,9 24,9 2,7 15,3 15,3 15,3 15,3 19
Светлопропусксливост % 89,7 79,3 66,2 65,7 59,6 59,4 59,6 59,6 73
Външно отразяване на светлината % 8,1 11,9 26,4 26,4 28,6 28,6 28,6 28,6 30
Соларен фактор % 86,3 61,5 42,4 42,2 38,3 38,3 38,3 38,2 41

4_sezona_5
g_03g_05g_07